Köyümüz

KÖYÜMÜZÜN TARİHÇESİ

Osmanlılar zamanında devlet beylere çiftlik verir ve bu çiftlik sahipleri devletin belirlediği sayıda eyalet askerleri bakarlardı. Yaklaşık olarak 1800’lü yılların ortalarında devlet Kasım Bey’e de şu anda köyün bulunduğu yer çiftlik olarak verilir. Halk tarafından Kasım Bey’e Kara lakabı takılınca çiftlik Kara Kasım Bey’in çiftliği olarak anılır.

93 harbi ve Balkan Savaşı yıllarında Bulgaristan ve Yunanistan’dan göç edenler gelip bu çiftliğe yerleşirler. Kara Kasım Bey Çiftliği gelişip kalabalıklaşır. Daha sonra burası Karakasım Köyü adını alır. Köy kuruluşundan bu yana herhangi bir savaşa sahne olmamış, bugüne kadar da yangın, sel ve kuraklık gibi doğal bir afete uğramamıştır. Köyde herhangi bir tarihi eser bulunmamaktadır.

COĞRAFİ YAPI

Köy eğimli bir arazi üzerine kurulmuştur. İl merkezine uzaklığı 21 km’dir. Edirne’nin güney doğusundadır. Kuzeyinde Tayakadın Köyü, doğusunda Orhaniye Köyü, güneybatısında Doyran Köyü, batısında Üyüklütatar Köyü ve güneyinde Elçili Köyü vardır. Arazisi içinde Tayakadın Köyü’nden başlayıp Meriç nehrine kadar uzanan drenaj kanalı vardır. Kanal etrafındaki bölümü killi- kumsal, diğer kısımdaki arazisi ise kıraç topraktır. Toprakları genellikle verimlidir. Köy arazisinin ¾’ü sulanabilir. Bu yüzden köyde sulu tarım yapılmaktadır. Sulama araziyi bir ağ gibi saran ve DSİ tarafından açılan yer altı kuyuları ve sulama kanalları ile yapılmaktadır. İklimi yazları sıcak ve kurak, kışları soğuktur. Yağışlar genellikle ilk ve sonbaharda yağar. Arazisi çıplaktır, ormanlık bölgesi yoktur.

NÜFUS

Köy ekonomik-sosyal nedenlerle son yıllarda göç veren bir yapıdadır. Bunun en önemli sebebi nüfus planlaması, daralan iş sahaları, ailelerin büyümesi sonucu tarlaların yetersiz kalması ve daha rahat yaşama isteğidir. Bunların sonucunda köy nüfusunda yıllar geçtikçe azalma meydana gelmektedir. En son nüfus sayımına göre köyde 358 erkek, 367 kadın olmak üzere toplam 739 kişi yaşamaktadır.

SAĞLIK

Köyün şehre yakın oluşu ve uzun yıllardan beri sağlık teşkilatının bulunmasından dolayı sağlığa gereken önem verilmektedir. Köyde daha önce sağlık evi vardı. 1994 yılında sağlık ocağı açılmış olup burada doktor, hemşire ebe ve sağlık memuru görev yapmaktadır. Köyde her evde çeşme olduğundan dolayı temizlik durumu iyidir. Kanalizasyon şebekesi vardır. Edirne, sağlık düzeyi bakımından ülkemizin başta gelen illerindendir. Halkımızın, gelir düzeyinin genel olarak Türkiye ortalamasından yüksek oluşu, sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesini sağlamaktadır. Sağlık kurumlarının çokluğu ve bu kurumlardaki yeterli sayıdaki sağlık personelinin mevcudiyeti sağlık hizmetlerinin etkin oluşunda önemli rol oynamaktadır. Trakya Üniversitesi’ne bağlı Tıp Fakültesi Hastanesi hem tıp eğitiminde hem de Edirne çevresinin sağlık sorunlarının çözümünde başta gelen sağlık kurumumuzdur.

ULAŞIM

Köyün ulaşım durumu iyidir. Yolu asfalt kaplıdır. Edirne’ye, Uzunköprü’ye ve Havsa’ya alışverişe gidilmektedir. Ulaşım araçları minibüs ve taksilerdir. Ürünlerini traktör, kamyon ve kamyonetlerle şehre ulaştırırlar. Köyde bir telefon santrali vardır. Hemen her evde telefon vardır. Cep telefonu kullanımı da çok yüksektir.

KÜLTÜR

Köyde Cumhuriyetten önce arap harfleriyle eğitim öğreti yapılmıştır. Cumhuriyetten sonra da Latin harfleriyle eğitim öğretim yapılmaya başlanmıştır. Köyün okuma-yazma oranı % 95’in üzerindedir. Basın ve yayın organlarından yararlanma oranı yüksektir. Hemen hemen her evde TV ve radyo vardır. Düzenli olarak günlük gazete de gelmektedir. Son yıllarda bilgisayar kullanan kişi sayısı da hızla artmaktadır.

EKONOMİK DURUM

Halk geçimini tarımla sağlar. En çok üretilen ürünler çeltik, süpürge ve buğdaydır. Son yıllarda kavun ve karpuz ekimine yönelme vardır. Ancak bu ürünlerin uzun süre depolanamaması ve kısa sürede elden çıkarılma zorunluluğu karpuz ve kavun üretiminin riskli bir üretim olduğunu göstermektedir. Sebze ve meyvecilik ise gelecek vadeden bir sektör olarak görülmektedir. Köyde azda olsa sebze ve meyve bahçeleri ile üzüm bağları vardır. Arazi az olduğundan ailelerin toprak miktarı da azdır. Arazinin çoğu sulandığından tüm topraklar işlenmektedir. Tarımda makineleşme tam olarak sağlanmıştır. Çok gelişmiş tarım araçları kullanılmaktadır. Köyde tarım yanında hayvancılıkta büyük önem arzetmektedir. Her aile hayvansal gıda ihtiyacını giderecek kadar hayvan beslemektedir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği birçok ailenin temel geçim kaynağıdır. Köyde demircilik ve tamir işleriyle uğraşan iki atölye vardır.

Köyümüz” için bir yorum

  • 10 Ekim 2017 tarihinde, saat 23:06
    Permalink

    canım köyüm seni cok c ok özledim tüm köyüm halkına sağlık başarılar dilerim sevgili muhtarımız İBRAHIM KILIÇA sevgi ve başalırar diliyorum

    Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir